Kunskap i svensk, europeisk och amerikansk rätt

Jan Johansson växte upp i Sverige och har en svensk juridisk examen. Kunskap om båda systemen är av stort värde när det gäller att förstå svenska/skandinaviska klienters behov och deras oro och frågor angående amerikanska rättssystemet och för att presentera och erbjuda lösningar som tillgodoser dessa behov. – på svenska!

Estate law and filings (Dödsbon)

Om en familjemedlem avlider har i USA sa kan vi hjälpa er med handläggning av dödsboet.

Företagstjänster och ny-etableringar

Vi erbjuder råd och tjänster för nyetablering av företag i USA, vi sätter upp nya företag och incorporerar i alla stater samt utverkar de visa som behövs för både anställda och deras familjer. Vi hyr lokaler, köper/säljer våninger/fastigheter för våra klienter, samt introducerar desamma till banker och handelsorganisantioner allt beroende på deras behov och önskningar.

Ny-gift och behöver ansöka om residence card?

Inga problem, vi sätter ihop hela paketet av ansökningformular och ser till att filing blir gjort så snabbt som möjligt antingen vid ett av våra service centers eller vid the U.S. embassy i Stockholm eller var er hemvist kan vara, allt beroende på er speciella situation. Vi kan också hjälpa er med äktenskapsförord om så önskas.

Fått arbetserbjundande i USA?

Om ni behöver ett arbetsvisa typ L-1 eller H-1B så kan vi ha ett klart inom 16 arbetsdagar med s.k. “Priority processing”.

Andra problem?

Kontakta oss gärna; Vi jobbar ihop med advokater inom alla specialiteter – i USA – och globalt.

Kommunikation

Vårt data system vilket är web-platå baserat, gör det möjligt för er att kolla upp statuset på era ansökningar “on line”, komplettera och kontrollera era handlingar närhelst det passar er och kontakta oss när det passar er – dygnet runt!

Bono

Vi, som traditionen bjuder vid vårt advokatsamfund i New York: The Association of the Bar of the City of New York, arbetar Pro Bono med olika projekt. Av svenskt intresse kan nämnas inkorporeringarna av “The Scandinavian String Quartet”, samt “Svenska Mammor”. Vi söker även att främja svensk kultur och utbildning via Uppsala University Alumni, New York Chapter (Board Member)